תמונות

אתי ארדיטי, סלון חלון צילום: ירון ולרשטיינר