תמונות

לפחות שער 5 יהיה אדום, זה בטוח (צילום: אלן שיבר)