תמונות

אירוע פקטורי 54, ספטמבר 2016 צילום: אביב חופי