תמונות

בתיה שיף צילום: דליה מדי ל"ננה הלפרין". כובע: ננה הלפרין