תמונות

מספרות, קיטש ניטש, חפיפה צילום: kitsch-nitsch