תמונות

אלברט באנינג ותמיר כחלון. תורגלו בהרכב לקראת מוגרן (ליאור טימור)