תמונות

טלי נוי עם זהר רייזמן, רוצים לנצח את רמה&"ש (לי נוף)