תמונות

אלון לוטרינגר, עטיפת אלבום צילום: לין ממרן