תמונות

מימי מאבדת כמעט את כל הדגים שאספה צילום: מתוך המשימה: אמזונס