תמונות

תמונות mako | לינגארד רגיל לחגוג בוומבלי (getty)