תמונות

הרשאגה שטרנברג, רחצה (11) צילום: שי אפשטיין