תמונות

בתים לחג, רנה דוקטור חוץ בריכה, צילום שי אדם צילום: שי אדם