תמונות

החפצים הבלתי רגילים -מברשת שיניים צילום: טל מאיר