תמונות

יילך רק אם יגידו לו. סטנוייביץ' (אלן שיבר)