תמונות

בנתניה, לעומתו, העמידו את הקבוצה בצורה מרשימה