תמונות

הלו...סיפור הטלפונים צילום: הטלוויזיה החינוכית