תמונות

ההתאחדות האנגלית פתחה בחקירה. מאקיי (gettyimages)