תמונות

תמי פמפנל, חדר עבטודה קישוט גובה צילום: הגר דופלט