תמונות

באשר פרומז'רי, שוק מחנה יהודה צילום: יורם אמיר