תמונות

לילות מדבר מרתף-היין2-משה-זוהר צילום: ענבל סינגר