תמונות

השופטים טועמים את הצלחת הקטנה של חן ואלון צילום: מתוך בייקאוף ישראל