תמונות

נורמן עיסא ומנשה נוי צילום: מנשה נוי: שוקה | נורמן עיסא: ינאי יחיאלי