NEXTER
NEXTER

חמשת אתרי החדשות הכי טובים לשנת 2011

לכבוד הרוח המהפכנית שמנשבת בארצנו, בחרנו הפעם אתרי חדשות שמאתגרים את האתרים הגדולים, ומלמדים אותם כמה שיעורים. מהאתר שמעדכן בחידושים מדע ועד לאתר בבעלות העיתונאים. האם זהו העתיד של הסיקור החדשותי בישראל? אפשר רק לקוות. בונוס: אפליקציות החדשות הטובות

mako | פורסם 07/09/11 14:23