mako nights
חדשות
חדשות

סוריה - יומן מלחמה: הפצצות בנשק כימי וחילופי אש עזים

במקביל למתקפות המורדים על משרדי הממשלה בחמה, שוב בוצע שימוש בנשק כימי במדינה. המורדים התחמשו לאחרונה בנשק אמריקני - כך עולה מניתוח תצלומי הקרבות. צפו בסיכום אירועי הדמים

weshoes