וידאופדיה: אנציקלופדית הווידאו של חדשות 2. הווידאופדיה כוללת עשרות ערכים בנושאי החדשות בארץ ובעולם