weshoes
חדשות
חדשות

זיהום אוויר גבוה מאוד בצפון

בגולן ובגליל המערבי והעליון נרשמו רמות זיהום אוויר חריגות, הצפויות להימשך לאורך היום כולו, בעקבות סופת אבק גדולה שהגיעה ממזרח. הרשויות ממליצות לאוכלוסיות בסיכון שלא להתאמץ פיזית מחוץ לבית, והמשרד להגנת הסביבה הורה להשהות פעילות באתרי בנייה והקמת תשתיות, וכן להימנע משריפות גזם חקלאיות

סטרוברינט