smartair

כל העדכונים על שנת הלימודים תשע"ב | חדשות 2

חדשות

לקראת ספטמבר: ליקויים בבתי הספר

שנת הלימודים בפּתח ובחלק לא מבוטל מבתי הספר ישנם ליקויי בטיחות חמורים. בין הסכנות הנשקפות לילדים: חוטי חשמל חשופים, לוחות אסבסט וחלונות לא מסורגים

smartair