MAIMONS
חדשות
חדשות

הטרנד החדש בחינוך: ההורים מקימים בתי ספר פרטיים

יותר ויותר הורים לא מוכנים לקבל עוד את המצב של מערכת החינוך בישראל. אחד מכל חמישה בתי ספר שנבנו בשנים האחרונות הוקמו על ידי הורים. כיתות קטנות יותר, מורים טובים יותר - ועלות כמו, ואפילו יותר, מלימודים באוניברסיטה. המדינה מקשה על התהליך, אבל הוא בלתי נמנע. כור היתוך? היה פעם משהו כזה, לא?

smartair