fun run
חדשות
חדשות

הצצה למשטר האימים של דאע"ש

במשך ארבעה חודשים צילמה צעירה סורית אמיצה, במצלמה נסתרת, את חייה במשטר האימה של ארגון דאע"ש בעיר ראקה. התוצאה היא תיעוד יוצא דופן של פעילות דאעש, מתוך העיר הכבושה

weshoes