MAIMONS
חדשות
חדשות

רק תרגיל: רעידת אדמה חזקה בישראל

תרגיל העורף השנתי יצא לדרך עם פריצה בערוצים המרכזיים בהודעה: "ברגעים אלה מתרחשת רעידת אדמה במדינת ישראל, יש לפעול על פי הנחיות". התרגיל יכלול את כל גופי החירום במדינה ויבחן את המוכנות להתמודדות עם אסון טבע גדול

smartair