mako nights
חדשות
חדשות

המונים נפרדים בשירה מאיינשטיין

יום ראשון לשבעה על אריק איינשטיין, המשפחה החילונית יושבת שבעה בתל אביב, והחרדית בירושלים, הרחק מעין המצלמות. המונים ממשיכים לפקוד את קיברו, את ביתו ואת כיכר רבין - על מנת להצטרף לאבל ולהיפרד בשירה

weshoes