smartair

חדשות 2 וקרן מרציאנו מדווחים על כל אירועי היום בכלכלת ישראל והעולם ועדכונים מהבורסה ומהשוק העולמי

חדשות

איך הטורקים מקבלים את הביטולים?

בעלי קלאבים בטורקיה מדווחים על הפסדי עתק של מליוני דולרים בעקבות הביטולים של הישראלים. את מי הם מאשימים? דווקא לא את התייר הישראלי

אוטו