ushops
חדשות
חדשות

כך כובלות החברות את הצרכן

במקום הוראת קבע, שניתן לבטל בכל רגע, הגדירו חלק מהחברות את הכספים המועברים אליהן כתשלומים, שאינם ניתנים לשינוי. כיצד ניתן להגן על עצמינו כצרכנים?

חדשות 2 | חדשות 2 | פורסם 17/09/14 18:51 
חי באוטו