weshoes
חדשות
חדשות

הפגנת עובדי הדואר: "ההנהלה מעדיפה שלא נהיה בכלל"

מאות עובדי הדואר הפגינו מול משרדי ההנהלה וקראו למנכ"ל ולשר התקשורת ארדן להתפטר. העובדים השליכו נפצים ודרשו מההנהלה לדון עמם בתנאים. יחידות הדואר מושבתות בכל רחבי הארץ, ובנתב"ג נוצר עומס רב כתוצאה מאי-מיון הדואר

חי בבית