MAIMONS
חדשות
חדשות

גם השנה: בעיות ברישום לביה"ס

גם השנה מתגלות בעיות רבות ברישום לבתי הספר והגנים - והרבה ילדים שעוד לא יודעים בדיוק איפה הם ילמדו. ההורים שלהם מנסים להיאבק בהחלטות שרירותיות למדי, שבעקבותיהן הילדים אמורים ללמוד ביישוב רחוק מהבית, או לא יכולים ללמוד בבית ספר שהם בחרו

smartair