smartair

יונית לוי מסכמת את היום ומביאה את החדשות והדיווחים החמים שעשו את היום במהדורה המרכזית של חדשות 2

חדשות

רוצה ספר חילוני? בקש אישור מראש המועצה

ביישוב החרדי ברובו - רכסים, נשמרת הפרדה מוקפדת במיוחד לא רק בין גברים לנשים, אלא גם בין ספרי קודש לספרי חול, כולל ספרי לימוד, בספריה המקומית. ומה קורה שצעירים חרדים, סטודנטים, מנסים לגשת לאגף המופרד, החילוני? ראש המועצה בכבודו ובעצמו צריך לתת את אישורו לכך

חי באוטו