Delta fit
חדשות
חדשות

הפוליו מתפשט צפונה: התגלה בבאקה אל גרביה ליד חדרה

משרד הבריאות מדווח כי הנגיף נמצא במערכת טיהור השפכים של באקה אל גרביה ליד חדרה. שרת הבריאות קוראת גם להורים בצפון להתחסן. אוכלוסייה שלמה של תינוקות בני פחות מחודשיים עוד לא קיבלו את חיסון הפוליו, וההורים חוששים שהתינוקות יידבקו מאחיהם או מאנשים לא מחוסנים

חי באוטו