Delta fit
חדשות
חדשות

מפעל "נגב טקסטיל" בשדרות ייסגר

ביום חמישי ייסגר מפעל נגב טקסטיל בשדרות, וכל 50 עובדיו יפוטרו. מכה קשה, בעיקר בעיר קטנה. המפעל מתמודד בחודשים האחרונים עם קשיים כספיים, ונראה שכל הניסיונות להצילו עלו בתוהו. העובדים, רובם מבוגרים, יתקשו מאוד למצוא מקור פרנסה אחר

חי באוטו