שילב
חדשות
חדשות

דירות בלי מטבח – יש דבר כזה

מחירי השכירות במגמת עלייה מתמדת, ונדמה שיש בעלי דירות שמרשים לעצמם כמעט הכל: אלפי שקלים ערבון - שלא מוחזרים, עלייה קבועה בכל שנה של שלושים אחוזים, ויש גם את זה - דירות בלי מטבח

ushops