weshoes
חדשות
חדשות

האם כבד העוף מזיק לבריאות?

בשנים התגלו שאריות קדיום, מתכת כבדה ומסרטנת, בכבדי העוף הנמכרים בישראל. למרות הסכנה הבריאותית, אף אחד לא מזהיר את הציבור מפני נוכחות החומר הזה וגם מספק מידע בזמן אמת על שיווק כבדים נגועים

חי בבית