MAIMONS
חדשות
חדשות

ירי הטילים: ניסוי שביצעה ישראל

בשיא המתיחות במזרח התיכון, כשברקע השאלה אם ומתי ארצות הברית תשגר טילים על סוריה, רוסיה מודיעה שזיהתה שיגור שני טילים במזרח הים התיכון. רק שעה אחר כך התברר שמדובר בניסוי לבדיקת מערכת החץ באיתור טיל שמשוגר לעבר ישראל

smartair