mako nights
חדשות
חדשות

השר יעלון מערים קשיים על האירופים

שר הביטחון משה יעלון הנחה את מתאם פעולות הממשלה בשטחים לסרב לבקשות האיחוד האירופי, בתגובה להחלטתם בנוגע לשטחים שמעבר לקו הירוק. בין היתר סירבה ישראל לבקשה להעביר סיוע לפלסטינים וביטלה פגישות שנקבעו מראש

weshoes