MAIMONS
חדשות
חדשות

הכירו את "הפייסבוק לילדים"

הורים ומורים רבים ברחבי הארץ הביעו בשנים האחרונות את חששם מפני התכנים הלא מוגנים אליהם נחשפים הילדים ברשתות החברתיות. אתר ישראלי חדש, שאומץ על ידי משרד החינוך, מעניק להורים ולילדים אלטרנטיבה בטוחה לגלישה ברשת

smartair