Delta fit
חדשות
חדשות

פרשת הקטינות: הזמר השני מדבר

הזמר השני ששמו נקשר בפרשה, מדבר. היום הוא מגיב לראשונה לטענות על קיום יחסי מין עם קטינות - ומכחיש הכל. גם הוא - כמו רבים אחרים - לא מבין מדוע הוא טרם זומן לחקירה, לתת את גרסתו

חי באוטו