MAIMONS
חדשות
חדשות

3 שנות מאסר לדורס ומפקיר בני הזוג קריאף

לפני כשנתיים נדרסו למוות בני הזוג שני וחי-זיו קריאף, בעת שעצרו בצידי הכביש כדי לתקן תקר בגלגל. הם ציפו לילד ראשון והתאונה אירעה כשהיו בדרכם לִבדיקת היריון. היום נגזרו 3 שנות מאסר על רוני לוי שפגע בהם והפקיר אותם פצועים אנושות על הכביש. המשפחות זעמו על גזר הדין המקל לטעמם

smartair