Delta fit
חדשות
חדשות

עזה: נשלמת בניית מערכת מנהרות

ברצועה הולכת ונשלמת בנייתה של עזה תחתית: מערכת מסועפת של מנהרות תת-קרקעיות שמכינים בחמאס לקראת סיבוב לחימה נוסף עם ישראל. את מאמץ הכרייה הם חשפו בפני רשת אל ג'זירה

חי באוטו