fun run
חדשות
חדשות

עילבון: בית ספר שעלה מיליונים נותר ריק

בכפר עילבון בצפון לומדים אלף תלמידים, מכיתה א' עד ט', בבית ספר ישן ורעוע. בכפר נבנה בית ספר חדש ומתקדם, אך הוא לא אוכלס והלימודים ממשיכים להתקיים במבנה הישן, שקיים עוד משנות הארבעים. האם הסיבה לעיכוב היא סכסוך בין ראש המועצה למנהל?

weshoes