weshoes
חדשות
חדשות

תכנית פירון: לימוד השואה כבר בכיתה א'

מהו הגיל שבו כדאי להתחיל ללמד בבתי הספר על השואה? תכנית חדשה של שר החינוך פירון עומדת להחיל את הלימודים הללו ממש עם הצטרפות הילדים לבית הספר

חי בבית