MAIMONS
חדשות
חדשות

הערכה: החייל שהתמוטט סבל מהתייבשות

מצבו של לוחם הנח"ל שהתמוטט בצהריים מוסיף להיות קשה מאוד וגוברת ההערכה שהוא התייבש ואז רץ באימון, בחום הכבד. פרמדיקים שהגיעו אליו ראשונים שפכו עליו מים כדי לקררו. חייל בנח"ל: באזור בית ליד שוררת לחות כבדה

smartair