Delta fit
חדשות
חדשות

גילה אדרעי תוחזר לעבודתה

בין הדין לעבודה הורה להנהלת רכבת ישראל להחזיר לאלתר את גילה אדרעי לעבודתה, עד לסיום בירור הטענות כי איימה על עובד אחר. עוד הוחלט שעל התקופה בה הייתה מושעית, ישולם לאדרעי שכר מלא

חי באוטו